Địa chỉ: Ngã tư Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội